Torben R. Uhrenholt
Lead AI Developer, Ph.d.

22 43 16 30

 tru@orgai.dk

Forbedring af epikriser og patientkommunikation med generativ AI

Udfordring: Torvets Fysioterapi og Træning stod over for en tidskrævende udfordring med at skrive detaljerede epikriser og vedligeholde effektiv kommunikation med patienterne.

Løsning: Vores Generative AI-platform blev integreret for at assistere terapeuterne i at formulere præcise og omfattende epikriser. AI’en hjalp med at strukturere patientdata, behandlingsforløb og fremgang, hvilket gjorde dokumentationsprocessen hurtigere og mere effektiv. Derudover blev AI anvendt til at forbedre patientkommunikationen, ved at generere personlige opfølgningsbeskeder og anbefalinger baseret på individuelle behandlingsplaner.

Resultater:

  • Mærkbar tidsbesparelse og øget præcision i epikriseudarbejdelsen.
  • Forbedret patientengagement og -tilfredshed gennem tilpassede kommunikationsstrategier.
  • Optimeret patienthåndtering og opfølgning.

Forbedring af kvalitetssikring med generativ AI

Udfordring: KRUUSE A/S havde brug for en mere effektiv metode til kvalitetssikring af deres dyrlægeartikler for at sikre produktkvalitet og kundetilfredshed.

Løsning: Ved hjælp af Generative AI blev KRUUSE A/S i stand til at implementere avancerede kvalitetssikringsprocesser. AI-systemet analyserede produktdata og feedback fra kunder for at identificere og forudsige kvalitetsproblemer. Dette gjorde det muligt for virksomheden at foretage proaktive forbedringer og sikre en konstant høj standard i deres produktudbud.

Resultater:

  • Mærkbar forbedring i produktkvalitet og kundetilfredshed.
  • Effektiv identifikation og forebyggelse af potentielle kvalitetsproblemer.
  • Optimering af produktudvikling og forbedringsprocesser.

Patientdataanalyse og multimorbiditetsstyring med generativ AI

Udfordring: Syddansk Universitet stod over for en kompleks udfordring med at håndtere patientdata, der omfattede multimorbide symptomer, samtidig med at overholde GDPR-regler.

Løsning: Vores Generative AI bliver anvendt i et banebrydende projekt for at analysere og syntetisere komplekse patientdata. AI-teknologien hjælper med at identificere mønstre og forbindelser mellem forskellige multimorbide symptomer, hvilket gav et klarere overblik over patienternes samlede helbredstilstand. Desuden sikrer AI’en overholdelse af GDPR ved at anonymisere og beskytte patientdata.

Resultater:

  • Forbedret evne til at identificere og behandle multimorbide tilstande.
  • Effektiv datahåndtering med fuld overholdelse af GDPR.
  • Nyskabende indsigt og forskningsmuligheder i kompleks patientpleje.