Datasikkerhed og privatliv

Hos ORGAI er vi dybt forpligtet til at beskytte personlige data og overholde alle aspekter af General Data Protection Regulation (GDPR). Vores tilgang til datasikkerhed ved brug af AI-API’er sikrer, at vi lever op til disse strenge standarder. Herunder finder du detaljer om, hvordan vi sikrer overholdelse og databeskyttelse.

Forståelse af GDPR

GDPR er en omfattende lovgivning, der regulerer behandlingen af persondata inden for EU og EØS. Den omfatter krav om dataminimering, retten til at blive glemt, og sikker behandling af personoplysninger. Vores forståelse og implementering af disse principper er kernen i vores databeskyttelsesstrategi.

Databehandling og Minimering

 • Dataminimering: Vi sikrer, at kun nødvendige data indsamles og behandles.
 • Anonymisering: Hvor det er muligt, anonymiseres data før behandling.
 • Sletning af Data: Vi implementerer politikker for sletning af data, som sikrer, at brugerdata slettes efter brug eller efter anmodning.

Sikker API-Integration

 • Kryptering: Al data, der overføres til og fra AI-API’et, er krypteret for at sikre sikker dataoverførsel.
 • API-Sikkerhedsprotokoller: Vi anvender robuste sikkerhedsprotokoller og autentificeringsmekanismer for at beskytte API-adgangen.
 • Databehandlingsaftaler: Vi har strenge databehandlingsaftaler, der sikrer GDPR-overholdelse i alle led af datahåndteringen.

Transparent Brug og Samtykke

 • Brugeroplysning: Vi sikrer fuld transparens over, hvordan data anvendes og behandles.
 • Samtykke: Brugerne giver informeret samtykke til databehandlingen, og denne proces er i overensstemmelse med GDPR’s krav.

Regelmæssig Revision og Overholdelseskontrol

 • Løbende Overvågning: Vi overvåger kontinuerligt vores databehandlingsaktiviteter for at sikre overholdelse af GDPR.
 • Ekstern Revision: Vi gennemgår regelmæssige revisioner fra uafhængige eksterne eksperter for at verificere vores overholdelse af GDPR.

Brugerrettigheder

 • Adgang til og Rettelse af Data: Brugere har ret til at anmode om adgang til og rettelse af deres personlige data.
 • Ret til Sletning: Brugere kan anmode om sletning af deres data, hvilket vi hurtigt efterkommer.

Medarbejdertræning og Bevidsthed

 • Træning i Databeskyttelse: Alle medarbejdere modtager regelmæssig træning i GDPR og databeskyttelse.
 • Bevidsthed om Privatlivets Fred: Vi fremmer en kultur, hvor respekt for privatlivets fred og databeskyttelse er en prioritet.

Ved at tage disse skridt sikrer vi, at vores brug af AI-API’er ikke kun er innovativ og effektiv, men også fuldt ud overholder GDPR og respekterer vores brugeres privatliv og datasikkerhed.